تبلیغات:

در HDHomeRun راه اندازی: در - رفع اسکن کانال مشکل در واحدهای قدیمی تر (مشکل معرفی شده در آخرین نسخه بتا). - تغییر نام تب رادیو. HDHomeRun مشاهده ی پیش نمایش فنی: در - بهبود عملکرد. HDHomeRun PRIME / PLUS: در - ارتقاء به ورود به سیستم...

در HDHomeRun نمایش برای ویندوز: - رفع مشکل که در آن ویدئو ممکن است قادر به بازی در هنگام استفاده از مستقیم نشان می دهد مسیر رندر. HDHomeRun پلاس: در - رفع مشکل با رزولوشن عمودی از اینترنت 480/360/240 حالت هنگامی که محتوای اصلی 1080i است. مدل HDHR3: - رفع مشکل که در آن نقشه کانال به همه طنرس اعمال نشده...

این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب SiliconDust HDHomeRun درایور / سودمند. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر سیستم عامل های دیگر ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی با استفاده از این نسخه بر روی سیستم عامل های دیگر از...

تبلیغات:

این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب SiliconDust HDHomeRun درایور / سودمند. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر سیستم عامل های دیگر ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی با استفاده از این نسخه بر روی سیستم عامل های دیگر از...

در این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب TRENDNET TU3-HDMI v1.0R آداپتور درایور / سودمند. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل کند، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر دیگر سیستم عاملها ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی اعمال این نسخه بر روی سیستم عامل های...

در این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب TRENDNET TU3-HDMI v2.0R آداپتور درایور / سودمند. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل کند، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر دیگر سیستم عاملها ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی اعمال این نسخه بر روی سیستم عامل های...

تبلیغات:

در رفع کنید: - VIEW HDHomeRun: پشتیبانی VLC 2.2.0 اگر نصب شده است.- VIEW HDHomeRun: بهبود کیفیت deinterlace که VLC نصب شده است.- رابط کاربری گرافیکی HDHomeRun پیکربندی: پشتیبانی از پیکربندی آدرس IP و اسکریپت بوت مدل...

در این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب درایور SiliconDust HDHomeRun / سودمند. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل کند، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر دیگر سیستم عاملها ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی اعمال این نسخه بر روی سیستم عامل های دیگر از...

جستجو بر اساس طبقه بندی