تبلیغات:

Guiffy

Guiffy 11.9 به روز شده

Guiffy یک فایل تصویری فایل Compar ابزار، مقایسه پوشه و ادغام ابزار و مولفه است. Guiffy یک برنامه متقابل پلتفرم موجود در ویندوز، MacOS، لینوکس و یونیکس است. دانلودها به عنوان کیت InstallAnywhere بسته بندی می شوند تا یک ضربه محکم و ناگهانی تنظیم شود. Guiffy می تواند برای مقایسه / ادغام فایل های منبع از هر نوع (با...

Versions

Versions 1.3.2 به روز شده

در نسخه یک ابزار برای کار راحت با subversions است. نمایش گاهشمار نسخههای اخیر، با ارتکاب یادداشت ورود و یک لیست کامل از فایل های تغییر نشان می دهد. کاربران می توانند هر فایل در جدول زمانی را کلیک کنید برای دریافت تفاوت با نسخه های قبلی آن است. مشخصات مرور با ابزار به حفاری به تاریخ هر فایل نسخه یا پوشه بارگذاری می...

جستجو بر اساس طبقه بندی