تبلیغات:

Grandstream GXP1625 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1625 IP Phone Firmware 1.0.4.67 به روز شده

این بسته حاوی فایل هایی است که مورد نیاز برای نصب برنامه GXP1625 Grand Phone IP Phone می باشد. اگر نصب شده باشد، به روز رسانی (overwrite-installing) ممکن است مشکلات را حل کند، توابع جدیدی اضافه کند یا گسترش یافته های موجود. با وجود اینکه OS های دیگر ممکن است سازگار باشند، ما توصیه نمی کنیم این نسخه را در سیستم عامل...

Grandstream GXP1628 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1628 IP Phone Firmware 1.0.4.67 به روز شده

ENHANCEMENT - تقسیم روش ارتقاء، نام کاربری و تنظیمات رمز عبور برای ارتقاء و به روز رسانی سیستم عامل - بهبود امنیت با پنهان کردن رمز عبور از خط فرمان - اضافه شدن گزینه ای برای غیرفعال کردن پیام SUBSCRIBE برای رویداد x-broadworks-callpark زمانی که آن را برای سرور Broadsoft پشتیبانی نمی کند یا فعال نیست FIXES BUG -...

Grandstream GXP1630 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1630 IP Phone Firmware 1.0.4.67 به روز شده

پیشرفت: - توانایی اضافه کردن فیلترهای شخصیت از شماره های شماره گیری شده FIXES BUG: - LCD ثابت، کلید نرمال را پس از پاسخ دادن به تماس ورودی در کنفرانس در سناریوی خاصی تنظیم نمی کند - صفحه LCD ثابت غیر عادی پس از دریافت 488 و سپس داشتن تماس ورودی - کلید ثابت کلید EndCall در هنگام ایجاد کنفرانس با استفاده از مکث نرمال...

تبلیغات:

نکته مهم ارتقاء: - برای GXP2130 / 2140/2160، یکبار به روز رسانی به 1.0.7.15 یا بالاتر، کاهش نسخه به نسخه 1.0.5.x نسخه سیستم عامل و یا پایین تر پشتیبانی نمی شود. - برای GXP2170 / 2135، هنگامی که به روز رسانی به 1.0.7.15 و یا بالاتر، کاهش به نسخه 1.0.6.9 نرم افزار و یا پایین تر پشتیبانی نمی شود. - این نسخه افزودن ویژگی...

Grandstream GXP2160 IP Phone Firmware

Grandstream GXP2160 IP Phone Firmware 1.0.9.25 Beta به روز شده

پیشرفت: - پشتیبانی اضافه شده LDAPS - HIDD پیکربندی LDAP زمانی که حالت محدودیت فعال می شود - اضافه شدن گزینه برای فعال / غیر فعال کردن زمان زندگی Crypto هنگام استفاده از SRTP - امکان فعال کردن Metaswitch فایل پیکربندی قابلیت احراز هویت در ساخت به طور کلی - پشتیبانی از DHCP OPTION 160 در Metaswitch FW - منطقه زمانی...

Grandstream GXP2130 IP Phone Firmware

Grandstream GXP2130 IP Phone Firmware 1.0.8.49 Beta به روز شده

پیشرفت: - پشتیبانی اضافه شده LDAPS - HIDD پیکربندی LDAP زمانی که حالت محدودیت فعال می شود - اضافه شدن گزینه برای فعال / غیر فعال کردن زمان زندگی Crypto هنگام استفاده از SRTP - امکان فعال کردن Metaswitch فایل پیکربندی قابلیت احراز هویت در ساخت به طور کلی - پشتیبانی از DHCP OPTION 160 در Metaswitch FW - منطقه زمانی...

Grandstream GXP1160 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1160 IP Phone Firmware 1.0.8.9 به روز شده

رفع اشکال: - به روز نیوزیلند تنظیمات منطقه زمانی - تنظیمات به روز رسانی روسیه منطقه زمانی - تلفن ثابت کند RTP پس BYE متوقف نمی شود و بر روی تماس های بعدی مخلوط پیشرفت: در - اضافه شدن پشتیبانی برای غیر فعال کردن اشتراک پارک تماس - اضافه شدن پشتیبانی از DHCP OPTION 160 - HTTP فعال (S) ID / رمز عبور سریع توجه: در -...

تبلیغات:

Grandstream GXP1165 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1165 IP Phone Firmware 1.0.8.9 به روز شده

رفع اشکال: - به روز نیوزیلند تنظیمات منطقه زمانی - تنظیمات به روز رسانی روسیه منطقه زمانی - تلفن ثابت کند RTP پس BYE متوقف نمی شود و بر روی تماس های بعدی مخلوط پیشرفت: در - اضافه شدن پشتیبانی برای غیر فعال کردن اشتراک پارک تماس - اضافه شدن پشتیبانی از DHCP OPTION 160 - HTTP فعال (S) ID / رمز عبور سریع توجه: در -...

Grandstream GXP1400 IP Phone Firmware

Grandstream GXP1400 IP Phone Firmware 1.0.8.9 به روز شده

رفع اشکال: - به روز نیوزیلند تنظیمات منطقه زمانی - تنظیمات به روز رسانی روسیه منطقه زمانی - تلفن ثابت کند RTP پس BYE متوقف نمی شود و بر روی تماس های بعدی مخلوط پیشرفت: در - اضافه شدن پشتیبانی برای غیر فعال کردن اشتراک پارک تماس - اضافه شدن پشتیبانی از DHCP OPTION 160 - HTTP فعال (S) ID / رمز عبور سریع توجه: در -...

جستجو بر اساس طبقه بندی