تبلیغات:

پیش بینی وضع هوا ساده به مدت 4 روز، در دسترس برای هر شهرستان در جهان. همچنین می تواند به طور خودکار در شهرستان که از آن شما به هم متصل تعیین می کند. همچنین در دسترس برای آی فون. اطلاعات آب و هوا با پیش بینی هوای و آب و هوا آنلاین فراهم شده...

یک ویجت آب و هوا جدید و اصلی. نمایش بازدید کنندگان خود را به آب و هوا درست مثل آن به نظر می رسد از پنجره خود را. مهم نیست که شما زندگی می کنند. آب و هوا واقعی و نور خورشید است در یک چشم انداز زیبا منعکس شده است. البته، هر پارامتر آب و هوا شما نیاز قابل دسترسی است چه جدید در این نسخه است:.. نسخه 3.0 ویژگی های چشم...

در "مثل کاملا ساده ترین گزارش آب و هوا تا کنون، جولی است." نگران نباشید، کدپستی خود را وارد کنید و چتر امروز به شما خواهد گفت اگر شما نیاز به آوردن یک چتر قبل از اینکه شما سر است که درب. چتر امروز نیز ارائه می دهد اشتراک ایمیل و آگاه سازی از طریق SMS و واژهنامه آی فون. کاربران می توانند هشدار در زمان های خاص را به...