benchbase

تبلیغات:
نرم افزار تصویر:
benchbase
جزئیات نرم افزار:
نسخه: 1.1.0
ها تاریخ: 11 May 15
توسعه دهنده: Benoit Delbosc
پروانه: رایگان
محبوبیت: 5

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

تبلیغات:

در benchbase یک ابزار برای ذخیره و مدیریت JMeter یا معیار FunkLoad نتایج است. گزارش های جزئیات.
استفاده
& nbsp؛ در benchbase [--version] [--logfile = فایل تاریخچه ثبت] [--database = DATABASE] COMMAND [OPTIONS] [استدلال]
دستورات
کنید. & nbsp؛ فهرست
& nbsp؛ در فهرست معیار وارداتی در پایگاه داده باشد.
& nbsp؛ از اطلاعات BID
& nbsp؛ در دریافت اطلاعات بیشتر در مورد معیار با تعداد پیشنهاد (شناسه معیار).
کنید. & nbsp؛ واردات [--jmeter | --funkload | --comment] FILE
& nbsp؛ در نتیجه واردات معیار به پایگاه داده باشد. خروجی تعداد BID.
کنید. & nbsp؛ گزارش --output REPORT_DIR BID
& nbsp؛ از تولید گزارش برای محک وارد
نمونه
کنید. & nbsp؛ فهرست benchbase
& nbsp؛ در فهرست معیار وارد شده است.
& nbsp؛ در benchbase واردات -m "تیر 42" jmeter-2010.xml
& nbsp؛ از واردات یک فایل نتیجه معیار JMeter.
& nbsp؛ در benchbase گزارش 12 -o / TMP / گزارش-tir43
& nbsp؛ از ساخت گزارش از پیشنهاد معیار 12 به مقدار / tmp دایرکتوری / گزارش-tir43

به چه چیزی جدید در این نسخه است:

این اولین نسخه ای که نتایج معیار FunkLoad و JMeter پشتیبانی است و sysstat نظارت SAR.

در مورد نیاز:

پایتون
gnuplot
از SQLite

نرم افزار های مشابه

TAU
TAU

20 Feb 15

robotframework
robotframework

17 Feb 15

py.saunter
py.saunter

20 Feb 15

Schema Crawler
Schema Crawler

3 Jun 15

نرم افزار های دیگر از توسعه دهنده Benoit Delbosc

FunkLoad
FunkLoad

6 Jun 15

jenkviz
jenkviz

14 Apr 15

FunkLoad
FunkLoad

11 May 15

نظرات به benchbase

نظر یافت نشد
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!