Elastica

تبلیغات:
نرم افزار تصویر:
Elastica
جزئیات نرم افزار:
نسخه: 3.1.0 به روز شده
ها تاریخ: 6 Mar 16
توسعه دهنده: Nicolas Ruflin
پروانه: رایگان
محبوبیت: 9

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 2)

تبلیغات:

ElasticSearch یک موتور جستجو آرام جاوا توزیع با پشتیبانی از زمان واقعی تجزیه و تحلیل ترافیک جستجو، به طور خاص برای زیرساخت های محاسبات ابری ساخته شده است. ElasticSearch بر آپاچی Lucene است.

در Elastica مجموعه تا یک رابط عمومی برای جستجو و محتوای نمایه سازی در داخل پروژه های مبتنی بر PHP با استفاده از موتور جستجو ElasticSearch فوق.

این کتابخانه یک کلاینت ElasticSearch رسمی پشتیبانی نمی شود.

در شماره نسخه همولوگ با انتشار رسمی ElasticSearch

چه در این نسخه جدید است:

وابستگی به روز رسانی ساخت به elasticsearch 2.1.1
Readd & # x5c؛ Elastica & # x5c؛ فیلتر & # x5c؛ تو در تو.

چه در نسخه جدید است 2.3.1 / 3.0.0-BETA1:

اضافه شده Elastica & # x5c؛ سربدار بولد & # x5c؛ DateHistogram :: setFactor ()
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ QueryString بمنظور :: setTimezone
اضافه شده .editorconfig
اضافه شده Elastica & # x5c؛ پیشنهاد & # x5c؛ تکمیل
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ تصویر
نشان وضعیت او ممیزی کیفیت کد
اضافه شدن پشتیبانی برای صدک تجمع
اضافه شده آزمایش بر روی پی اچ پی 7 در تراویس
اضافه شده جستجوهای MLT برابر اسناد
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ SimpleQueryString :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ FunctionScore :: setMinScore
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ MoreLikeThis :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده روش های جدید برای Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram: setOffset، setTimezone
زیر روش در Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram مشخص شده به عنوان توصیه: setPreOffset، setPostOffset، setPreZone، setPostZone، setPreZoneAdjustLargeInterval
لینک ثابت elasticsearch به دامنه الاستیک
اجازه می دهد بولی در setSource پرس و جو :: تابع # 818 http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-request-source-filtering.html
deleteByQuery () اجرا شده در Elastica & # x5c؛ شاخص

چه در نسخه 2.3.0 جدید است:

اضافه شده

Elastica & # x5c؛ سربدار بولد & # x5c؛ DateHistogram :: setFactor ()
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ QueryString بمنظور :: setTimezone
اضافه شده .editorconfig
اضافه شده Elastica & # x5c؛ پیشنهاد & # x5c؛ تکمیل
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ تصویر
نشان وضعیت او ممیزی کیفیت کد
اضافه شدن پشتیبانی برای صدک تجمع
اضافه شده آزمایش بر روی پی اچ پی 7 در تراویس
اضافه شده جستجوهای MLT برابر اسناد
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ SimpleQueryString :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ FunctionScore :: setMinScore
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ MoreLikeThis :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده روش های جدید برای Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram: setOffset، setTimezone
زیر روش در Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram مشخص شده به عنوان توصیه: setPreOffset، setPostOffset، setPreZone، setPostZone، setPreZoneAdjustLargeInterval
لینک ثابت elasticsearch به دامنه الاستیک
اجازه می دهد بولی در setSource پرس و جو :: تابع # 818 http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-request-source-filtering.html
deleteByQuery () اجرا شده در Elastica & # x5c؛ شاخص

چه در نسخه 2.1.0 جدید است:

اضافه شده

Elastica & # x5c؛ سربدار بولد & # x5c؛ DateHistogram :: setFactor ()
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ QueryString بمنظور :: setTimezone
اضافه شده .editorconfig
اضافه شده Elastica & # x5c؛ پیشنهاد & # x5c؛ تکمیل
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ تصویر
نشان وضعیت او ممیزی کیفیت کد
اضافه شدن پشتیبانی برای صدک تجمع
اضافه شده آزمایش بر روی پی اچ پی 7 در تراویس
اضافه شده جستجوهای MLT برابر اسناد
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ SimpleQueryString :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ FunctionScore :: setMinScore
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ MoreLikeThis :: setMinimumShouldMatch
اضافه شده روش های جدید برای Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram: setOffset، setTimezone
زیر روش در Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ DateHistogram مشخص شده به عنوان توصیه: setPreOffset، setPostOffset، setPreZone، setPostZone، setPreZoneAdjustLargeInterval
لینک ثابت elasticsearch به دامنه الاستیک
اجازه می دهد بولی در setSource پرس و جو :: تابع # 818 http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-request-source-filtering.html
deleteByQuery () اجرا شده در Elastica & # x5c؛ شاخص

چه در نسخه جدید است 1.4.3.0:

Added~~V~~aux Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ استقبال میکنم
به روز رسانی به ElasticSearch 1.4.2
پشتیبانی حذف برای پی اچ پی 5.3
اضافه شده حاشیه نویسیreturn به روش تجمع DSL top_hits
اضافه شده Elastica & # x5c؛ تجمع & # x5c؛ TopHits
Vagrantfile به روز
پلاگین به روز رسانی به ES 1.3.4
از آنجا که نسخه جدید از پلاگین صرفه جویی سازگار با ES 1.3.4 است، پلاگین برگشت به محیط زیست آزمون اضافه
اضافه شده: فیلتر & # x5c؛ محدوده :: setExecution، فیلتر & # x5c؛ شرایط :: setExecution، فیلتر & # x5c؛ گمشده :: setExistence، فیلتر & # x5c؛ گمشده :: setNullValue، فیلتر & # x5c؛ HasChild :: setMinumumChildrenCount، فیلتر & # x5c ؛ HasChild :: فیلتر & # x5c؛ HasChild :: setMaximumChildrenCount، فیلتر & # x5c؛ شاخص :: addIndex
فیلتر & # x5c؛ HasChild :: setType، فیلتر & # x5c؛ HasParent :: setType اکنون نوع به عنوان مثال حمایت به عنوان آرگومان
فیلتر & # x5c؛ شاخص :: setIndices، فیلتر & # x5c؛ شاخص :: addIndex در حال حاضر پشتیبانی به عنوان مثال شاخص به عنوان استدلال
حذف عنوان به اشتباه افزود: فیلتر & # x5c؛ HasChild :: setScope، فیلتر & # x5c؛ HasParent :: setScope، فیلتر & # x5c؛ تو در تو :: setScoreMode، فیلتر & # x5c؛ بولی :: setBoost
گزینههای اضافی درخواست پاسخ به بدن برای قهوه جوش
مطمئن شوید شناسه urlencoded هنگام استفاده از updateDocument
پیاده سازی وزن در پرس و جو نمره عملکرد

چه در نسخه 1.3.4.0:

Update جدید است به ElasticSearch 1.3.4.
به روز رسانی مستعار شعبه در composer.json برای مطابقت با نسخه کتابخانه.
مجوز به روز رسانی در composer.json برای مطابقت با پروژه.
حذف مجوز اجرا از فایل های غیر اجرایی.
پارامتر فیلتر سطح بالا در جستجوی شده است به post_filter تغییر نام داد.
توصیه: Elastica & # x5c؛ QUERY :: setFilter () منسوخ شده است. استفاده از Elastica & # x5c؛ QUERY :: setPostFilter () به جای آن.
توصیه: Elastica & # x5c؛ QUERY :: setPostFilter () فیلتر عبور به عنوان آرایه منسوخ شده است. رمز عبور نمونه از AbstractFilter به جای.
فرار ثابت / شخصیت در Elastica & # x5c؛ برنامه زمانی :: escapeTerm ()، استفاده از حذف از JSON_UNESCAPED_SLASHES در Elastica & # x5c؛ JSON.

چه در نسخه 1.3.0.0:

Updated~~V به ElasticSearch نسخه 1.3.0 جدید است.
اضافه شده setQuery () به Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ ConstantScore.
قادر به پیکربندی ES میزبان / درگاه طریق ENV var در پاکت تست می شود.
ثابت FunstionScore پرس و جو بدون اشکال دانه random_score.

چه در نسخه 1.2.1.0:

toString به روز به نظر doc_as_upsert جدید است اگر ارسال یک منبع آرایه
رفع Aggragations / فیلتر برای کار با ES V1.2.0
اضافه شده حمل و نقل سر کشیدن به عنوان یک جایگزین به طور پیش فرض HTTP به حمل و نقل
اضافه شده Elastica & # x5c؛ ScanAndScroll تکرارکننده
اضافه کردن JSON کتابخانه compat؛ پرچم JSON Elasticsearch و رفع خطا بهتر
به روز رسانی توسعه تمدن می سازد به phpunit 4.1. *
تنظیم processIsolation و backupGlobals به غلط برای سرعت بخشیدن به آزمون. processIsolation بسیار آهسته با phpunit 4.0.19 بود.
ثابت دریافت تنظیمات بر شاخص alaised
اضافه شدن تابع به نام فیلتر منبع
نوع پیمایش ثابت به Elastica & # x5c؛ جستجو اضافه شده
اضافه شده روش setAnalyzer به پرس و جو & # x5c؛ FuzzyLikeThis کلاس و شماره ثابت و با پارامترهای شدن ادغام نشده است
رفع تایپی
حذف دستور return قابل دسترسی

چه در نسخه جدید است 1.1.1.1:

Fixed~~V از دست رفته استفاده در TermsStats - & # x3e؛ setOrder ().
همه نمونههای ElasticSearch با Elasticsearch.

چه در نسخه 1.1.1.0:

Update جدید است به ElasticSearch 1.1.1
حذف CustomFiltersScore و CustomScore پرس و جو در ElasticSearch 1.1.0 حذف
به روز رسانی گره اطلاعات به استفاده از پلاگین ها به جای پلاگین
موضوع نقشه برداری ثابت برای نام مستعار

چه در نسخه 1.1.0 جدید است:

ثابت QUERY & # x5c؛ بازی فازی نوع پارامتر.
شاخص؛

چه در نسخه 1.0.1.2:

Added~~V فیلتر & # x5c جدید است

چه جدید در نسخه 1.0.1.1:

Enable goecluster وجهی دوباره به عنوان در حال حاضر با ElasticSearch 1.0 به Travis سازگار است.
اجرا elasticsearch در پس زمینه خروجی ورود نیست که در تراویس ساخت.
تنظیم نسخه پی اچ پی memache به عنوان متغیر محیط زیست است.

چه در نسخه 1.0.1 جدید است:

او JSON_UNESCAPED_UNICODE و JSON_UNESCAPED_SLASHES گزینه در Elastica / حمل و نقل / HTTP، Elastica / فله / اکشن.
قهوه جوش UNREGISTER ثابت (هنوز هم _percolator جای .percolator استفاده می شود).
بریده بریده تکراری حذف شده از مسیر ثبت نام قهوه جوش.

چه در نسخه جدید است 1.0.0.0:

Updated~~V به ElasticSearch 1.0
اضافه کردن واحدهای
تنظیم فاصله سفال کار نمی کند
حذف Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ درست و Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ متن، که در ES 1.0.0.RC1 پشتیبانی نمی
افزایش سرعت جزیی از درخواست و نتیجه دست زدن به کلاس به تنظیم برای تغییر در 1.0.0.RC1 ES
به روز رسانی آیفون-فایل پیوست پلاگین برای نسخه 2.0.0.RC1 در .travis.yml
تنظیم آزمون به حساب کاربری برای تغییر در 1.0.0.RC1 ES
جلوگیری از پلاگین geocluster وجهی از بودن در آزمون / بن / run_elasticsearch.sh نصب به عنوان پلاگین هنوز برای ES 1.0.0.RC1 به روز نیست
اضافه شده Elastica & # x5c؛ QUERY & # x5c؛ DisMax

مورد نیاز:

PHP 5.3.3 یا بالاتر
ElasticSearch 1.0.0 و یا بالاتر

نرم افزار های مشابه

Searchjoy
Searchjoy

13 Apr 15

jui_filter_rules
jui_filter_rules

12 May 15

Searchkick
Searchkick

10 Feb 16

Zoie
Zoie

13 May 15

نظرات به Elastica

1 نظرات
  • gigi 20 Feb 18
    Porcaria asta e tradusa cu google translate lol
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!
جستجو بر اساس طبقه بندی